Z uwagi na niezebranie wystarczającej ilości formularzy rekrutacyjnych, informujemy, że rekrutacja uzupełniająca potrwa do dnia 05.08.2022

Informujemy, że rekrutacja zostaje wydłużona do 26 VII 2022.

Rekrutacja rozpocznie się 13.12.2021 o godz. 9:00.

Formularze rekrutacyjne będzie można złożyć w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia rekrutacji:

– w biurze projektu w Łodzi w godz. 9:00-16:00 ( Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź) lub
– w punkcie rekrutacyjnym w Sieradzu czynnym od poniedziałku do środy w godz. 15-17 (ul. Pułaskiego 5, 98-200 Sieradz) lub
– przesłać do biura projektu pocztą/kurierem (decyduje data wpływu) na adres Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź lub
– mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu)

Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru w przypadku wpłynięcia zbyt dużej ilości wniosków.

Na etapie rekrutacji składają Państwo formularz rekrutacyjny (zał.1) oraz oświadczenie (zał.1a) i zaświadczenie od byłego pracodawcy potwierdzające utratę zatrudnienia po 1 marca 2020 lub do wglądu świadectwo pracy, kopia umowy, umowa cywilno-prawna. Dokumenty dostępne są w zakładce Dokumenty projektowe