Informujemy, że do projektu rekrutowani będą również mężczyźni

Formularze rekrutacyjne mogą składać również mężczyźni spełniający wszystkie pozostałe kryteria:

  • wiek 18-29 lat,
  • posiadanie statusu osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej,
  • utrata zatrudnienia po 1 marca 2020,
  • którzy zamieszkują lub uczą się na obszarze subregionu sieradzkiego: powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *