Wstępna lista rankingowa

Przedstawiamy wstępną listę rankingową po ocenie biznesplanów w turze I Lista rankingowa Na maila otrzymają Panie szczegółowe informacje o ocenie. Na ewentualne odwołania mają Panie 5 dni roboczych. Nabór wniosków …